Ekologija

Pit Stop Car Wash doprinosi čistoći okoliša preusmjeravanjem pranja vozila iz nekontroliranih uvjeta (gdje se zauljene otpadne vode i deterdženti upitnih svojstava ispuštaju direktno u prirodu) u najmoderniji pogon izgrađen po najstrožim EU ekološkim standardima. Autopraonica je izgrađena uz zatvoreni sustav odvodnje otpadnih voda sa svih prometnih površina i iz same autopraonice. Otpadne vode tretiraju se kroz separator zauljenih voda prije ispuštanja u javni kanalizacijski sustav. Sva korištena sredstva za pranje imaju važeće vodopravne dozvole.

Pit Stop boks